Thanh toán hóa đơn tiền điện
Trợ giúp

Thanh toán hóa đơn tiền điện

Lưu ý: không thực hiện thanh toán từ 17h ~ 18h30 hàng ngày

Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

  • Mẫu hóa đơn

Thông tin hóa đơn tiền điện

Thông tin đơn vị bán điện
Thông tin khách hàng
Thông tin thanh toán (Kỳ cước {{bill.Ky}} - Từ ngày {{bill.TuNgay}} Đến {{bill.DenNgay}})
Bộ CS Chỉ số mới Chỉ số cũ HS nhân ĐN tiêu thụ Đơn giá Thành tiền
{{bcs.BoCs}} {{bcs.ChiSoMoi}} {{bcs.ChiSoCu}} {{bcs.HeSoNhan | number}} {{bcs.DienNangTieuThu | number}}
{{bcs.DienNangTieuThu |number}}
{{bcs.DonGia}}
{{bcs.ThanhTien | number}}
Cộng: {{bill.TongTienNet | number}}
Thuế suất GTGT: 10% Thuế GTGT: {{bill.Vat | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{bill.TongTienThanhToan | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VND

Thông tin giao dịch

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thẻ quốc tế (Visa,Master,JCB)
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi